Kontrolný deň

Dnes kontrolný deň na trase náučného cykloturistického chodníka Pernek - Pezinok. Keď sme už prechádzali trasu, odhádzali sme napadanú haluzinu. Pri ceste späť sme odniesli hraničný kameň banského poľa. Kameň bude očistený a ošetrený a umiestnený v areáli Antimonovej štôlne. Foto: Diana Vagačová

Čítaj viacKontrolný deň

Inštalácia smeroviek Pernek

Dnes v Perneku krásne zimné počasie ako stvorené na montáž cykloturistického značenia v rámci spoločného projektu dvoch občianskych združení Pernecké ONÉ a Malokarpatský banícky spolok v Pezinku - Náučný cykloturistický chodník Pernek - Pezinok. Aj keď bola riadna zima a krehli prsty podarilo sa osadiť značenie v úseku Podbabská dolina začiatok - Minerálny prameň - Bývalé kúpalisko - Pod Michalovým vrchom Staré bane. Značenie bude slúžiť domácim a návštevníkom na lepšiu orientáciu a pomenúva miestne názvy pekných lokalít v okolí Perneka.

Čítaj viacInštalácia smeroviek Pernek

Inštalácia smeroviek Pezinok

Pokračovanie prác na spoločnom cezkopcovom projekte - Náučný cykloturistický chodník Pernek - Pezinok financovanom z dotačného mechanizmu Bratislavského samosprávneho kraja. Využili sme slnečný deň a nainštalovali sme na 9 smerovníkov cyklo smerovky na Pezinskej strane kopca. Na ďalšej brigáde sa osadia smerovníky na Perneckej strane. Bratislavský kraj » Malokarpatský banícky spolok » OZ Pernecké oné » Mesto Pezinok » Náš Pernek

Čítaj viacInštalácia smeroviek Pezinok

Inštalácia tabúľ

V dnešný sviatočný deň členovia Malokarpatského baníckeho spolku a OZ Pernecké ONÉ osádzali náučné tabule, ktoré sú umiestnené na budúcej trase Pezinsko-Perneckého náučného cyklochodníka, realizovaného z dotácie z regionálneho dotačného mechanizmu Bratislavského samosprávneho kraja. V jeden deň dve partie pracovali zároveň na Pezinskej aj Perneckej strane.

Čítaj viacInštalácia tabúľ

Vyčistenie okolia geologického vrtu

Počasie nám vyšlo na 1 a aj pracovný plán na brigádu . Pracovali sme v priestore geologického vrtu, z ktorého vyteká voda. v Podbabskej doline. Čistili sme priestor určený na revitalizáciu . V rámci spoločného projektu OZ Pernecké ONÉ a Makokarpatský banícky spolok v Pezinku - Náučný cykloturistický chodník Pernek - Pezinok tu bude osadný panel s informáciami o tomto vrte, plocha okolo sa spevní, osadia sa lavičky a drevený altánok. Nakoniec sme natreli všetky kotvy určené na osadenie náučných panelov.

Čítaj viacVyčistenie okolia geologického vrtu

Kotvenie smerovníkov a tabúľ

Spoločný projekt dvoch občianskych združení: Náučný cykloturistický chodník Pernek - Pezinok úspešne pokračuje k svojmu záveru . Projekt je financovaný z dotačného mechanizmu BSK. Jeho účelom je spojiť dve historické banské lokality - Pernek a Pezinok, ako aj pripomenúť si zašlú banskú slávu týchto lokalít. Dnes Malokarpatský banícky spolok v Pezinku a Občianske združenie Pernecké ONÉ v rámci spoločnej brigády pracovali na Perneckej strane. Osádzali sa stĺpiky na cykloznačenie, ako aj kotvy na osadenie náučných panelov. Začalo sa na kóte pod Konskými hlavami a skončilo sa u nás v Perneku. Jeden z náučných panelov bude aj pri Perneckom geologickom vrte. Tento priestor bude zrevitalizovaný a bude slúžiť ako Pernečanom tak aj okoloidúcim turistom smerom do Podbabskej doliny, kde je chatová oblasť. Za dnešnú pomoc sa chceme veľmi pekne poďakovať, našim priateľom z Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku...Ďakujeme...

Čítaj viacKotvenie smerovníkov a tabúľ

Príprava trasy

Dnes 1.10.2022 Malokarpatský banícky spolok v Pezinku a OZ Pernecké ONÉ mali brigádu v rámci spoločného projektu Náučný cykloturistický chodník Pezinok-Pernek. Projekt náučného cyklochodníka realizujeme s dotačného mechanizmu Bratislavského samosprávneho kraja Na mieste sa čistila budúca trasa náučného chodníka od lístia a popadaného dreva, robili sa vodozádržné opatrenia a ďalšie úpravy. Na miesto bol pozvaný aj zástupca krajského Pamiatkového úradu SR Trnava Mgr. Matúš Sládok, PhD. kde sa pod jeho odborným dohľadom vykonal rozsiahli archeologický prieskum lokality a to za účasti OZ Hradiská a OZ Archeo Morava. Podarili sa nájsť rôzne artefakty, napr.: nádoba datovaná do 17. storočia, stredoveké gombíky, banícke kladivo z 19. storočia, banícke kružidlo z 18. storočia a najmä tzv. Pražský groš z roku 1350!!! Všetky artefakty sa riadne zdokumetovali a budú odovzdané Malokarpatskému múzeu. Návštevníci náučného chodníka si budú môcť pozrieť tieto nálezy aj na náučnej tabuli, ktorá tu bude umiestnená a bude tu o nich aj niečo popísané.

Čítaj viacPríprava trasy

Podanie žiadosti.

  • Post author:
  • Post category:BRDS
  • Post comments:0 Comments

V Piatok 14.1.2022 v baníckej expozícii v Pezinku zástupcovia oboch občianskych združení elektronicky odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Týmto uzatvárame úvodnú etapu projektu a začíname sa pripravovať na ďalšie. Pozrite si krátke video :

Čítaj viacPodanie žiadosti.