Náučný cykloturistický chodník Pernek – Pezinok

Ako vznikol nápad

Dve občianske združenia, každé na opačnom kraji Malých Karpát, majú veľmi podobnú činnosť. V rámci dobrých vzťahov si členovia oboch OZ chodievali vypomáhať na brigádnické akcie. Začali sme to nazývať "Cezkopcová spolupráca".

Trasa

Trasu sme volili priamo v teréne, aby bolo čo najľahšie prekonať hrebeň Malých Karpát. Zároveň aby sa týmto chodníkom spojili viaceré miesta, ktoré súvisia z Pernekom a Pezinkom.

Náš tím

OZ Pernecké ONÉ vzniklo 25.5.2021. Cieľom jeho činnosti je aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život a turizmus v obci Pernek. OZ Pernecké ONÉ sa snaží vytvárať nástroje na zachovanie, podporu, ochranu a rozvoj obce Pernek. Taktiež sa zaoberá zlepšovaním a ochranou životného prostredia, kultúrneho a historického dedičstva v CHKO MK a mikroregiónu Záhoria. 

K hlavným aktivitám OZ v roku 2021 bola príprava a realizáciu projektu Náučného cykloturistického chodníka okolím Pernek a v spolupráci z obcou Pernek. Zároveň OZ Pernecké ONÉ je poverené zabezpečovať starostlivosťou a údržbu NCH. K ďalším aktivitám patrila príprava a pomoc pri realizáciu projektu Sadbovej úpravy. Oba projekty sú financované s BRDS.

OZ Malokarpatský banícky spolok v Pezinku vznikol v roku 2002, ako pokračovateľ a nástupca po Historickom baníckom krúžku Rudných baní n. p., závod Pezinok, založenom v roku 1986. Činnosť OZ je zameraná na: udržiavanie baníckych tradícií v regióne MK, údržbu a rozširovanie banského NCH, zhromažďovanie artefaktov baníckej histórie v oblasti Pernek – Pezinok, údržbu a sprevádzanie v Baníckej expozícii založenie v roku 2015. Banícka Expozícia bola v roku 2019 zaradená do registra múzejných zariadení evidovaných SNM. Ďalšie aktivity MBS Pezinok boli zamerané na vyvíjaní vzájomnej spolupráce s banskými spolkami, cechmi, banskými mestami a obcami SR a ČR. Medzi ostatné aktivity možno zaradiť: údržbu banského NCH, banského vozíka pred predajňou BILA, banskej klopačky, kaplnky sv. Klimenta pri PINELOVEJ nemocnici. V roku 2018 sa dokončila oprava baníckeho domčeka pri Antimónovej štôlni.

Projekt podporujú

logo-bk-2020-farebne-cropped
Bratislavský kraj
Pezinok-erb
Mesto Pezinok
logo_pernek
Obec Pernek
logoFlatSck
Slovenský cykloklub
lesy-sr-logo
Lesy SR
ŠOP
Štátna ochrana prírody
male_karpaty
CHKO Malé Karpaty
Your-logo-

Sme otvorení aj spolupráci pri financovaní projektu. V prípade záujmu o propagáciu Vašej firmy sa vieme dohodnúť na forme spolupráce.  Či už umiestnením loga na webstránke, alebo na informačných tabuliach priamo v teréne, prípadne kombináciou.  V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mail sponzoring@cyklochodnik.sk

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár