You are currently viewing Inštalácia tabúľ

Inštalácia tabúľ

  • Post author:
  • Post category:Brigády

V dnešný sviatočný deň členovia Malokarpatského baníckeho spolku a OZ Pernecké ONÉ osádzali náučné tabule, ktoré sú umiestnené na budúcej trase Pezinsko-Perneckého náučného cyklochodníka, realizovaného z dotácie z regionálneho dotačného mechanizmu Bratislavského samosprávneho kraja.

V jeden deň dve partie pracovali zároveň na Pezinskej aj Perneckej strane.