Trasa pripravovaného náučného cyklochodníku

Trasa plánovaného náučného cyklochodníku je zvolená po existujúcich lesných cestách. Pri hľadaní vhodnej trasy sme sa snažili, aby bola táto trasa dostupná aj fyzicky menej zdatným cyklistom.

Trasa z Perneka vedie Podbabskou Dolinou, traverzom pod kótu Gašparová a odtiaľ na hrebeň Malých Karpát. Na Pezinskú stranu sme zvolili trasu na slnečné údolie a od tajchu lesnou cestou popod Žilovú až na Banský náučný chodník. Trasa na Pezinskej strane začína/končí v lokalite „Pri obrázku „. Tu sme trasovanie až do Pezinka nerobili, nakoľko tu už je existujúca cyklotrasa „Okruh suchý Vrch“.

Trasa  GPX

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) (m)
No elevation data
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data