Ako vznikol nápad

Dve občianske združenia, každé na opačnom kraji Malých Karpát, majú veľmi podobnú činnosť. V rámci dobrých vzťahov si členovia oboch OZ chodievali vypomáhať na brigádnické akcie. Začali sme to nazývať „Cezkopcová spolupráca„. Buď sa pomáhalo v Perneku pri budovaní Perneckého náučného cyklookruhu, alebo v Pezinku v areáli Antimónovej štôlne.

Na týchto brigádach postupne dozrela myšlienka spojiť sily a vybudovať cykloprepojenie.  Cieľ sme si stanovili nielen prepojenie Perneka a Pezinka, ale aj mikroregiónov Záhoria a Malokarpatska. Zároveň aby prišlo k priamemu prepojeniu už existujúcich náučných chodníkov, ktoré sú v extravilánoch Perneka aj Pezinka.

Aby sme spečatili naše rozhodnutie, 22.1.2022 sme slávnostne podpísali memorandum o porozumení a spolupráci medzi oboma občianskymi združeniami. Toto memorandum bolo podpísané symbolicky na Pezinskej Babe zhruba na polceste medzi oboma združeniami.