You are currently viewing Inštalácia informačných panelov

Inštalácia informačných panelov

  • Post author:
  • Post category:Brigády

Po dodaní prvej várky informačných panelov z tlačiarne sme tieto boli dnes aj nainštalovať. Počasie nám prialo a práca išla od ruky. Ešte nám zostáva 5 panelov a Informačné tabule po celej trase budú kompletné.