You are currently viewing Kotvenie smerovníkov a tabúľ

Kotvenie smerovníkov a tabúľ

  • Post author:
  • Post category:Brigády

Spoločný projekt dvoch občianskych združení: Náučný cykloturistický chodník Pernek – Pezinok úspešne pokračuje k svojmu záveru 😊. Projekt je financovaný z dotačného mechanizmu BSK. Jeho účelom je spojiť dve historické banské lokality – Pernek a Pezinok, ako aj pripomenúť si zašlú banskú slávu týchto lokalít.

Dnes Malokarpatský banícky spolok v Pezinku a Občianske združenie Pernecké ONÉ v rámci spoločnej brigády pracovali na Perneckej strane. Osádzali sa stĺpiky na cykloznačenie, ako aj kotvy na osadenie náučných panelov. Začalo sa na kóte pod Konskými hlavami a skončilo sa u nás v Perneku. Jeden z náučných panelov bude aj pri Perneckom geologickom vrte.

Tento priestor bude zrevitalizovaný a bude slúžiť ako Pernečanom tak aj okoloidúcim turistom smerom do Podbabskej doliny, kde je chatová oblasť. Za dnešnú pomoc sa chceme veľmi pekne poďakovať, našim priateľom z Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku💪😉…Ďakujeme…