You are currently viewing Vyčistenie okolia geologického vrtu

Vyčistenie okolia geologického vrtu

  • Post author:
  • Post category:Brigády

Počasie nám vyšlo na 1 a aj pracovný plán na brigádu 😉. Pracovali sme v priestore geologického vrtu, z ktorého vyteká voda. v Podbabskej doline. Čistili sme priestor určený na revitalizáciu 😊.

V rámci spoločného projektu OZ Pernecké ONÉ a Makokarpatský banícky spolok v Pezinku – Náučný cykloturistický chodník Pernek – Pezinok tu bude osadný panel s informáciami o tomto vrte, plocha okolo sa spevní, osadia sa lavičky a drevený altánok.

Nakoniec sme natreli všetky kotvy určené na osadenie náučných panelov.