You are currently viewing Podanie žiadosti.

Podanie žiadosti.

  • Post author:
  • Post category:BRDS

V Piatok 14.1.2022 v baníckej expozícii v Pezinku zástupcovia oboch občianskych združení elektronicky odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Týmto uzatvárame úvodnú etapu projektu a začíname sa pripravovať na ďalšie.

Pozrite si krátke video :