You are currently viewing Príprava projektu

Príprava projektu

  • Post author:
  • Post category:BRDS

V tomto blogu vás budeme priebežne informovať o stave prác na projekte. Nakoľko peniaze hýbu svetom, bez nich projekt nedokážeme zrealizovať. Preto sme zareagovali na výzvu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a momentálne finišujeme s podkladmi pre žiadosť o dotáciu.

Zisťujeme, že na napísanie kvalitnej žiadosti o dotáciu treba viac času, ako sme si mysleli. ( Ak budete niekedy žiadať z nejakej schémy dotáciu, začnite ihneď ako vyhlásia výzvu )

Našťastie je nás viac a rozdelili sme si úlohy do oboch občianskych združení, tak to stihneme všetko včas.